Skip to content

Regulations

EASA
Swedish CAA
 • Operativa regler för privatflygare
 • TSFS 2020:59 Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA
 • TSFS 2019:36 Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi
 • LFS 2007:24 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning (föreskriften är under omarbetning)
 • TSFS 2021:5 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan
eFlight Training
 • ATO certificate
 • Operations Manual (OM)
 • Safety Management Manual (SMM)
 • Emergency Response Planning (ERP)
 • Standard Operating Procedures (SOP)
  • Checklists
  • Flight profiles
  • Operational Flight Plan (OFP)
  • Pilot’s Operating Handbook (POH)
 • Training Manuals (TM)
 • Training material
Swedish CAA
Forms
 • PPL(A); TSL7566
 • LAPL(A); TSL7666
 • IR/BIR Aeroplane; TSL7371
 • Night Rating; TSL7379
 • Theoretical examination registration PEXO; TSL7163 sv, TSL7164 eng
 • Revalidation for class rating of SEP (land), TMG and SEP (sea); TSL7554 sv, TSL7702 eng
 • TMGs and single-pilot aeroplanes, except for High Performance Complex Aeroplanes; TSL7100
 • Certificate of extension of BIR; TSL7694
 • Annex I aircraft attachment to form; TSL7347
 • Temporary permission to exercise privileges; TSL7023
 • Report of combined PC/OPC; TSL7560

Examiner Differences Document; EDD

Certificate costs
CertificateFirst issueSkill test/ Theory testYearly feeValidity / Revalidation / Renewal
PPL/LAPL600 SEK5 140 SEK900 SEK650 SEK
Medical class 22 760 SEK1-5 years / Examination (~1 500 SEK)
Language proficiencyL4 4 years, L5 6 years, L6 unlimited / Test (~1 500 SEK)
Extension with IR600 SEK5 140 SEK1 300 SEK600 SEK1 year / PC / Recurrent training + PC
Extension with BIR600 SEK5 140 SEK1 300 SEK600 SEK1 year / Recurrent training / Recurrent training + PC
Extension with NR600 SEK
Extension with SEP1 680 SEK5 140 SEK2 years / Recurrent training / PC

Updated 2024-03-22. Check Avgifter luftfart – Transportstyrelsen for updates.