Skip to content

Regulations

EASA
Swedish CAA
 • Operativa regler för privatflygare
 • TSFS 2020:59 Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA
 • LFS 2007:24 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om instrumentflygprocedurer och höjdmätarinställning (föreskriften är under omarbetning)
 • TSFS 2021:5 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan
eFlight Training
 • ATO certificate
 • Operations Manual (OM)
 • Safety Management Manual (SMM)
 • Emergency Response Planning (ERP)
 • Standard Operating Procedures (SOP)
  • Checklists
  • Flight profiles
  • Operational Flight Plan (OFP)
  • Pilot’s Operating Handbook (POH)
 • Training Manuals (TM)
 • Training material